wtorek, 17 marca 2015

Z inicjatywy studentów i doktorantów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii, trzy koła działające dotychczas przy Instytucie INiB: 

• Koło Naukowe Specjalistów Informacji,
• Prasoznawcze Koło Naukowe,
• Doktoranckie Koło Naukowe „Książka. Informacja. Media”,

połączyły zarówno obszary badawcze, jak potencjał i specyfikę działalności trzech organizacji studenckich i od 10 października 2014 roku działają pod egidą Studencko - Doktoranckiego Koło Naukowego ePRINT (sdkn.strikingly.com)
Czasopismo „Między Regałami”, wydawane przez Prasoznawcze Koło Naukowe jest kontynuowane przez SDKN ePRINT. 

Aktualne i archiwalne numery dostępne są na stronie: sdkn.strikingly.com

Blog Prasoznawczego Koła Naukowego pozostanie w Sieci jako archiwum dokumentujące działalność koła.

Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony, wstąpienia do naszej organizacji oraz współtworzenia jednego z dłużej wydawanych na naszej Uczelni przez organizacje studenckie pisma "Między Regałami, które wkrótce będzie obchodziło swoje 6 urodziny.

Z poważaniem
Zarząd SDKN ePRINT