Historia PKN

Prasoznawcze Koło Naukowe powstało w styczniu 2006 r. Było wówczas jedyną na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika studencką organizacją zajmującą się mediami. W zeszłym roku rozpoczęto nabór na Dziennikarstwo i studenci tego kierunku poruszają podobne tematy w Kole Politologów. Działamy przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii (Wydział Nauk Historycznych), mamy na celu zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat prasy, radia, telewizji i Internetu. Chcemy stanowić prężną jednostkę akademicką specjalizującą się w dziennikarstwie. Planujemy prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej, organizowanie sesji naukowych, wykładów i seminariów oraz imprez popularyzujących wiedzę o mediach, wyjazdy na konferencje – a w przyszłości organizowanie własnych. Bardzo ważne będzie dla nas nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu badawczym i zainteresowaniach – z kraju i z zagranicy.

Do tej pory współorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Polskie media dziś i jutro. Wyzwania, tendencje, kierunki rozwoju” (kwiecień 2006) z udziałem medioznawców i znanych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Ponadto spotkaliśmy się z redaktorem naczelnym „Głosu Uczelni” - Winicjuszem Schulzem oraz zastępcą redaktora naczelnego Wojciechem Streichem. Poznaliśmy pracę dziennikarza „od kuchni”, uczestniczyliśmy w 50-leciu „Polityki” w Warszawie, a także rozmawialiśmy o nowych tytułach prasowych na rynku ogólnopolskim i lokalnym („Fakt”, „Dziennik”, prasa bezpłatna).

Obecnie skupiamy się głównie na wydawaniu naszego własnego pisma - "Między Regałami", będącego niebanalną hybrydą prasy studencko-naukowej i kulturalnej. Nie chcemy zamykać się wśród czterech ścian z samymi poważnymi książkami. Zdecydowanie bardziej wolimy pisać o tym, co nas - młodych przecież ludzi - interesuje nieco bardziej; stąd też oprócz rozważań bibliologicznych znajdziecie u nas również nieco lżejsze tematy.

To, jak wyglądać będzie dalsza historia PKN-u, zależy również od Was!